dinsdag 13 december 2016


COACHING IN LEVENSLOOP, LEVENSVERHAAL EN LOOPBAAN


Een leerroute ter verrijking zowel van het eigen functioneren als van cliënten

                                                                            

                    “Coachen in levensloop, levensverhaal en loopbaan”                  

In 2016 is InstituutLabyrint weer begonnen met de leerroute <Coachen in levensloop, levensverhaal en loopbaan> met een aanbod van totaal vier modules, elk van drie workshopdagen. Tijdens deze leerroute ligt het accent naast theorie vooral op het praktisch handelen.

De eerste module vond plaats in het voorjaar. 
Tijd: 19 maart, 2 april en 16 april 2016
De tweede module op zaterdag 5, 19 november en 3 december 2016.
In het voorjaar en najaar van 2017 volgen de modules 3 en 4
De derde module vond plaats op zaterdag 11 en 25 maart en 8 april 2017
De vierde module is op de zaterdagen 11 en 18 november en 2 december 2017
Locatie: Op het terrein van Landgoed Zonheuvel in het Koetshuis
Amersfoortseweg 96 - 3941 AB Doorn


De leerroute

Tijdens het eerste dagdeel wordt aandacht besteed aan de verbreding en verdieping van opvattingen en inzichten ten aanzien van het biografisch werken. Gedurende het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaat het vooral om de methode van het biografisch werken te integreren in de eigen praktijk en werksituatie. Door middel van een toegesneden didactisch – methodische werkwijze (een combinatie van supervisie, intervisie en collegiale consultatie) wordt de praktijksituatie onderzocht om geëigende vormen en technieken te kunnen toepassen in het beroepshandelen. Naast het aanbod van een aantal basale thema’s of bouwstenen omtrent levensloop, levensverhaal en loopbaan is er ruimte om ook eigen thema’s in te brengen. Om de dynamiek van het leerproces te versterken kunnen tussentijdse activiteiten zoals literatuurstudie en werkopdrachten een stimulans betekenen tijdens het leerproces.

Modulen

Deze leerroute, waarin uitgangspunten zoals visies omtrent biografisch werken, theoretische en praktische scholing is geïntegreerd, wordt via een aantal overzichtelijke modulen aangeboden.
Op grond van persoonlijke leerbehoeften en individuele scholingservaringen kunnen deelnemers/cursisten voor één of meerdere programma’s kiezen. Elke module omvat enkel studiedagen. De leerroute bevat vooralsnog een viertal modulen. Vanaf 2016 worden in totaal vier modulen aangeboden.

Module 1
Levensfasen, levensdomeinen en loopbaan
* Het kunnen onderkennen van specifieke behoeften en mogelijkheden tijdens de verschillende levensfasen is een belangrijke ondersteuning tijdens het biografisch counselen of de leeftijdsbewuste loopbaanbegeleiding.
* Om het biografisch onderzoek te verhelderen en het diagnostisch vermogen te verbreden
(wat zijn de relevante thema's van de huidige levensperiode en werksituatie) werken we tijdens deze module intensief aan het "leren lezen" van de kaart van de levensdomeinen.
* In onze tijd is veelal de standaardbiografie verdwenen en spreken we steeds meer over een keuzebiografie. Op welke wijze kunnen we als coach of biografiewerker ons hierop instellen?

 
Module 2
Thema’s en bouwstenen van biografisch onderzoek

* Biografisch onderzoek staat of valt met gesprekken van hoge kwaliteit. Daaraan is een aantal voorwaarden verbonden, zoals waarnemen, waarderen en betekenisgeving van bijzondere gebeurtenissen binnen de individuele levensgeschiedenis. * Het kunnen betreden van de schatkamer van de herinnering vereist grondige kennis en vaardigheid van het kunnen hanteren van dit instrument tijdens het biografisch onderzoek.
* Belangrijke ontmoetingen stimuleren de kwaliteit van leven. Zij verhelderen ook onze doelen en drijfveren.
* Kruispunten, mijlpalen en crises kunnen de veranderingen in het leven bewerkstelligen

Module 3
De innerlijke biografie, levensloop en zingeving
Naast aandacht voor de uiterlijke kant van het bestaan zijn veel van onze cliënten op zoek naar zingeving en zinvinding. Deze module wil hieraan heel concreet aandacht besteden. Enkele thema’s zijn: coherentie en transcendentie; het eigen spoor of het persoonlijk levensmanuscript; drijfveren en passies, spirituele wegen en doelen. We onderzoeken deze onderwerpen naast theoretisch ook dynamisch en creatief zodat we er heel praktisch mee aan de slag kunnen.
 
Module 4
Levensloopbeelden, biografisch werken en creatieve technieken

Tijdens deze workshops gaat het vooral om het leren hanteren en integreren van kunstzinnige technieken zoals tekenen, schilderen, boetseren, autobiografisch schrijven, drama en regie ten behoeve van het biografisch werken. Op grond van persoonlijke behoefte en interesse van de deelnemers worden keuzen gemaakt.


   

Praktische zaken.

Aantal deelnemers: 6 tot 10 personen. .
Kosten per module, drie workshopdagen: € 240,- ( inclusief koffie, thee)
Tijd: van 10:00 tot 16:30 uur
Docenten: Gabriël Prinsenberg. Olga Bohnsack (beeldend werk)
Aanmelding: biografiecounseling@hetnet.nl Telefoon: 0343-578180

Verder toelichting omtrent deze leerroute

Inleiding
                                                                                                                        Iedereen die gaat studeren, in een beroep stapt of belangrijke beslissingen gaat nemen, wil graag weten wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Meer dan vroeger zijn mensen verschillend en moeten zij zich, in deze sterk geïndividualiseerde maatschappij profileren in hun eigen personality.
Mensen ontlenen hun motivatie ook aan zicht op zichzelf om met een studie te gaan beginnen of een beroep uit te oefenen. Vanuit dat oogpunt wordt het kennen van de eigen levensvisie en het leren omgaan met de eigen levensgeschiedenis steeds belangrijker. In het sociaal-culturele klimaat van de afgelopen jaren hebben de onderwerpen levensloop, levensverhaal en loopbaan een warm onthaal gekregen, vooral omdat door het werken met deze thema’s meer grip op het eigen leven kan worden verkregen. Intussen zijn termen als biografisch leren en werken, biografie counseling en life coaching, langzaamaan bekend geworden. Als methodiek worden ze in diverse variaties geïntegreerd binnen de dagelijkse praktijk van een steeds grotere groep van psychosociale en sociaalpedagogische hulpverleners, loopbaanbegeleiders, vormingswerkers en geestelijk werkers en is een niet meer weg te denken aspect geworden binnen hun vakgebied.
Biografisch werken zou men kunnen omschrijven als een persoonlijk onderzoek, waarbij meestal twee of meer mensen zijn betrokken, waarvan één van hen als begeleider, coach of biografisch counselor optreedt om het bestaan in kaart te brengen, de specifieke passies en drijfveren te leren kennen, met als doel zin en betekenis van het leven – in de context van eigen tijd en samenleving – beter te kunnen begrijpen en te accepteren.

Over de leerroute

Deze leerroute is bestemd voor hen die in agogische beroepen werkzaam zijn en voor wie kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot levensloop en loopbaan belangrijke uitgangspunten zijn voor het beroepshandelen.
Doelstelling van de leerroute: door middel van methodische- en didactische scholing zal de deelnemer inzicht verkrijgen in de dynamiek van de menselijke levensloop om in de dagelijkse praktijk biografisch werken te kunnen verrichten en dat binnen het eigen vakgebied verder te kunnen ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn: verdieping in het biografisch gesprek; methodisch leren omgaan met levensloopvragen; inzicht in leeftijdbewuste consultatie.

Werkwijze
Tijdens deze leerroute liggen accenten naast de theorie vooral op het praktisch handelen. Aan de orde komen opvattingen over levensloop en levensfasen. De eigen inspiratiebronnen zijn van grote betekenis. Vaardigheden en middelen voor het persoonlijk biografisch onderzoek worden voorgesteld en geoefend. Het aan den lijve ervaren van de effecten van de oefeningen zal de toepasbaarheid verlevendigen. Daarom zal zorgvuldig aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van een vertrouwde werksfeer en een open interactie in de groep. ‘Het leren van elkaar’ staat hoog in het vaandel. Creatieve middelen, zoals schrijfoefeningen, beeldend werken en dramatechnieken behoren tot de vaste onderdelen van de cursus.

Theoretische uitgangspunten
Belangstelling voor de levensloop in onze tijd / verschillende visies op de levensloop/ biografische methoden / keuzebiografie: “moderne levens lopen niet vanzelf”

Thema’s van het biografisch werken
Tijdens de leerroute komen – in overleg - verschillende thema’s met betrekking tot biografisch werken aan de orde, zoals: afkomst en verleden; het instrument van de herinnering; bijzondere ontmoetingen op de eigen levensweg; verschillende levensfase-indelingen, stagnaties tijdens die levensfasen; de kwaliteiten van het bestaan; leeftijdsbewuste loopbaanbegeleiding; polariteiten in de biografie; heden en toekomst; veranderingsprocessen, crisis, verlies en loslaten.

Over het levensverhaal
Stappen van het helpende gesprek naar het biografisch gesprek / het persoonlijke verhaal / hermeneutiek of uitlegkunde/ hermeneutische vragen / epische, lyrische en dramatische aspecten in het levensverhaal / de structuur van het levensverhaal / verleden, heden en toekomst in het verhaal / het diepte-interview / de innerlijke biografie / zingeving.

Docenten                                                                                                                                          
Gabriël Prinsenberg was lange tijd verbonden als docent aan Hogeschool de Horst te Driebergen - o.a. bij Personeel en Arbeid - en aan de Voortgezette Opleiding voor Sociale Beroepen in Amsterdam. Sinds de jaren tachtig zet hij zich in voor de ontwikkeling van de methodiek van het biografisch werken door middel van onderwijs aan verschillende hogescholen in Nederland, België en de Bondsrepubliek, tijdens seminars, in de eigen praktijk van biografisch counselor en door een aantal publicaties. ‘De tocht door het labyrint’, dit boek over biografisch werken verscheen in 1992 en in 1997 in het Duits. In oktober 2014 verscheen de derde druk van zijn boek: ‘Biografisch leren en werken. Het levensverhaal in kaart brengen’ bij uitgeverij SWP te Amsterdam. In 2014 verscheen eveneens ‘In de middag van het leven. Over het belang van het levensverhaal voor de derde leeftijd.’ Ook bij uitgeverij SWP. 

Olga Bohnsack is werkzaam als beeldend kunstenaar en docente en geeft lessen in beeldende vorming aan kinderen en volwassenen. Zij volgde ook een opleiding in biografisch werken waardoor zij in biografieworkshops kunst en levenslooponderzoek met elkaar verbindt.

Meer informatie over de publicaties   
 In de middag van het leven:   www.swpbook.com/1714  
Biografisch leren en werken: www.swpbook.com/686


 Geen opmerkingen:

Een reactie posten