donderdag 29 december 2016

 
Was ist Biografiearbeit?

Das Interesse für das biographische Arbeiten als Möglichkeit der Begleitung auf dem Lebensweg hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Immer mehr Menschen realisieren, daß nichts so einzigartig und persönlich ist wie der eigene Lebenslauf. Auf der Suche nach einer verantwortungsbewußten Lebensweise hat das Arbeiten mit der eigenen Biographie eine zunemende Bedeutung. Biographisches Arbeiten erweist sich in der Praxis als eine spezielle Methode, das eigene Leben näher betrachten zu können, die Zeitabschnitte und Levensphasen besonders zu kennzeichen und zu schätzen zu lernen und damit zugleich die Begeisterung zu entwickeln, dies auch mit anderen zu tun. Die Zuneigung und Wertschätzung, die in diesem Kontakt entstehen, sind oft herzwärmend. 
In diesem Sinne kann biographisches Arbeiten als ein Schritt auf dem Weg zu einer neuen Kunst, der soziale Kunst, gesehen werden. Während dieser Lebenslaufstudie werden nicht nur ganz persönliche Ereignisse und Erfahrungen ausgetauscht, sondern zugleich, oft nach langen Jahren des Schweigens, auch spirituellen Erkenntnisse und Fragen der Sinngebung. Wer gemeinsam mit einem anderen den roten Faden seines Schicksalsknäuels entwirren will, um dadurch seine Lebensaufgabe besser zu erkennen oder vor allem einmal ans Sprechen überhaupt zu kommen, findet im biographisches Arbeiten einen Weg der sich inzwischen seinen ganz eigenen Platz hat erworben inmitten einer Vielzahl neugegründeter sozialer un therapeutische Arbeitsformen. Dies geschieht dann dank einer stets größer werdenden Gruppe von Menschen, welche die Biografie als den eigentlichen, kostbarsten Besitz des Menschen ansehen. 
Literatur: Der Weg durch das Labyrinth. Biographisches Arbeiten, Begleitung auf dem Lebensweg. Gabriël Prinsenberg. NovalisVerlag / Oratio, Schaffhausen CH           Levensboom Gustav Klimt

                                                           
                                                

                                                             Instituut Labyrint
                          Coachen in levensloop, levensverhaal en loopbaan

                              Een nieuwe leerroute wordt gepland bij een zestal deelnemers

                  Locatie: Op het terrein van Landgoed Zonheuvel in het Koetshuis
                                     Amersfoortseweg 96 - 3941 AB Doorn


De leerroute


Tijdens het eerste dagdeel wordt aandacht besteed aan de verbreding en verdieping van opvattingen en inzichten ten aanzien van het biografisch werken. Gedurende het tweede gedeelte van de bijeenkomst gaat het vooral om de methode van het biografisch werken te integreren in de eigen praktijk en werksituatie. Door middel van een toegesneden didactisch – methodische werkwijze (een combinatie van supervisie, intervisie en collegiale consultatie) wordt de praktijksituatie onderzocht om geëigende vormen en technieken te kunnen toepassen in het beroepshandelen. Naast het aanbod van een aantal basale thema’s of bouwstenen omtrent levensloop, levensverhaal en loopbaan is er ruimte om ook eigen thema’s in te brengen. Om de dynamiek van het leerproces te versterken kunnen tussentijdse activiteiten zoals literatuurstudie en werkopdrachten een stimulans betekenen tijdens het leerproces.

 

Modulen.


Deze leerroute, waarin uitgangspunten zoals visies omtrent biografisch werken, theoretische en praktische scholing is geïntegreerd, wordt via een aantal overzichtelijke modulen aangeboden.
Op grond van persoonlijke leerbehoeften en individuele scholingservaringen kunnen deelnemers/cursisten voor één of meerdere programma’s kiezen. Elke module omvat enkel studiedagen. De leerroute bevat vooralsnog een viertal modulen. Vanaf 2016 worden in totaal vier modulen aangeboden.

Module 1
Levensfasen, levensdomeinen en loopbaan
* Het kunnen onderkennen van specifieke behoeften en mogelijkheden tijdens de verschillende levensfasen is een belangrijke ondersteuning tijdens het biografisch counselen of de leeftijdsbewuste loopbaanbegeleiding.
* Om het biografisch onderzoek te verhelderen en het diagnostisch vermogen te verbreden
(wat zijn de relevante thema's van de huidige levensperiode en werksituatie) werken we tijdens deze module intensief aan het "leren lezen" van de kaart van de levensdomeinen.
* In onze tijd is veelal de standaardbiografie verdwenen en spreken we steeds meer over een keuzebiografie. Op welke wijze kunnen we als coach of biografiewerker ons hierop instellen?

 
Module 2
Thema’s en bouwstenen van biografisch onderzoek
* Biografisch onderzoek staat of valt met gesprekken van hoge kwaliteit. Daaraan is een aantal voorwaarden verbonden, zoals waarnemen, waarderen en betekenisgeving van bijzondere gebeurtenissen binnen de individuele levensgeschiedenis. * Het kunnen betreden van de schatkamer van de herinnering vereist grondige kennis en vaardigheid van het kunnen hanteren van dit instrument tijdens het biografisch onderzoek.
* Belangrijke ontmoetingen stimuleren de kwaliteit van leven. Zij verhelderen ook onze doelen en drijfveren.
* Kruispunten, mijlpalen en crises kunnen de veranderingen in het leven bewerkstelligen

Module 3
De innerlijke biografie, levensloop en zingeving
Naast aandacht voor de uiterlijke kant van het bestaan zijn veel van onze cliënten op zoek naar zingeving en zinvinding. Deze module wil hieraan heel concreet aandacht besteden. Enkele thema’s zijn: coherentie en transcendentie; het eigen spoor of het persoonlijk levensmanuscript; drijfveren en passies, spirituele wegen en doelen. We onderzoeken deze onderwerpen naast theoretisch ook dynamisch en creatief zodat we er heel praktisch mee aan de slag kunnen.
 
Module 4
Levensloopbeelden, biografisch werken en creatieve technieken
Tijdens deze workshops gaat het vooral om het leren hanteren en integreren van kunstzinnige technieken zoals tekenen, schilderen, boetseren, autobiografisch schrijven, drama en regie ten behoeve van het biografisch werken.  

Praktische zaken.
Aantal deelnemers: 6 tot 10 personen. .
Kosten per module, drie workshopdagen: € 275,- ( inclusief koffie, thee)
Tijd: van 10:00 tot 16:30 uur
Docenten: Gabriël Prinsenberg. Olga Bohnsack (beeldend werk)
Verdere informatie zie ook: Instituut Labyrint.nl
Aanmelding: biografiecounseling@hetnet.nl Telefoon: 0343-578180

 

Verder toelichting omtrent deze leerroute


Inleiding
Iedereen die gaat studeren, in een beroep stapt of belangrijke beslissingen gaat nemen, wil graag weten wat zijn of haar mogelijkheden zijn. Meer dan vroeger zijn mensen verschillend en moeten zij zich, in deze sterk geïndividualiseerde maatschappij profileren in hun eigen personality.
Mensen ontlenen hun motivatie ook aan zicht op zichzelf om met een studie te gaan beginnen of een beroep uit te oefenen. Vanuit dat oogpunt wordt het kennen van de eigen levensvisie en het leren omgaan met de eigen levensgeschiedenis steeds belangrijker. In het sociaal-culturele klimaat van de afgelopen jaren hebben de onderwerpen levensloop, levensverhaal en loopbaan een warm onthaal gekregen, vooral omdat door het werken met deze thema’s meer grip op het eigen leven kan worden verkregen. Intussen zijn termen als biografisch leren en werken, biografie counseling en life coaching, langzaamaan bekend geworden. Als methodiek worden ze in diverse variaties geïntegreerd binnen de dagelijkse praktijk van een steeds grotere groep van psychosociale en sociaalpedagogische hulpverleners, loopbaanbegeleiders, vormingswerkers en geestelijk werkers en is een niet meer weg te denken aspect geworden binnen hun vakgebied.
Biografisch werken zou men kunnen omschrijven als een persoonlijk onderzoek, waarbij meestal twee of meer mensen zijn betrokken, waarvan één van hen als begeleider, coach of biografisch counselor optreedt om het bestaan in kaart te brengen, de specifieke passies en drijfveren te leren kennen, met als doel zin en betekenis van het leven – in de context van eigen tijd en samenleving – beter te kunnen begrijpen en te accepteren.

Over de leerroute

Deze leerroute is bestemd voor hen die in agogische beroepen werkzaam zijn en voor wie kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot levensloop en loopbaan belangrijke uitgangspunten zijn voor het beroepshandelen.
Doelstelling van de leerroute: door middel van methodische- en didactische scholing zal de deelnemer inzicht verkrijgen in de dynamiek van de menselijke levensloop om in de dagelijkse praktijk biografisch werken te kunnen verrichten en dat binnen het eigen vakgebied verder te kunnen ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn: verdieping in het biografisch gesprek; methodisch leren omgaan met levensloopvragen; inzicht in leeftijdbewuste consultatie.

Werkwijze
Tijdens deze leerroute liggen accenten naast de theorie vooral op het praktisch handelen. Aan de orde komen opvattingen over levensloop en levensfasen. De eigen inspiratiebronnen zijn van grote betekenis. Vaardigheden en middelen voor het persoonlijk biografisch onderzoek worden voorgesteld en geoefend. Het aan den lijve ervaren van de effecten van de oefeningen zal de toepasbaarheid verlevendigen. Daarom zal zorgvuldig aandacht worden besteed aan de ontwikkeling van een vertrouwde werksfeer en een open interactie in de groep. ‘Het leren van elkaar’ staat hoog in het vaandel. Creatieve middelen, zoals schrijfoefeningen, beeldend werken en dramatechnieken behoren tot de vaste onderdelen van de cursus.

Theoretische uitgangspunten
Belangstelling voor de levensloop in onze tijd / verschillende visies op de levensloop/ biografische methoden / keuzebiografie: “moderne levens lopen niet vanzelf”

Thema’s van het biografisch werken
Tijdens de leerroute komen – in overleg - verschillende thema’s met betrekking tot biografisch werken aan de orde, zoals: afkomst en verleden; het instrument van de herinnering; bijzondere ontmoetingen op de eigen levensweg; verschillende levensfase-indelingen, stagnaties tijdens die levensfasen; de kwaliteiten van het bestaan; leeftijdsbewuste loopbaanbegeleiding; polariteiten in de biografie; heden en toekomst; veranderingsprocessen, crisis, verlies en loslaten.

Over het levensverhaal
Stappen van het helpende gesprek naar het biografisch gesprek / het persoonlijke verhaal / hermeneutiek of uitlegkunde/ hermeneutische vragen / epische, lyrische en dramatische aspecten in het levensverhaal / de structuur van het levensverhaal / verleden, heden en toekomst in het verhaal / het diepte-interview / de innerlijke biografie / zingeving.

 
Docenten.
Gabriël Prinsenberg was lange tijd verbonden als docent aan Hogeschool de Horst te Driebergen - o.a. bij Personeel en Arbeid - en aan de Voortgezette Opleiding voor Sociale Beroepen in Amsterdam. Sinds de jaren tachtig zet hij zich in voor de ontwikkeling van de methodiek van het biografisch werken door middel van onderwijs aan verschillende hogescholen in Nederland, België en de Bondsrepubliek, tijdens seminars, in de eigen praktijk van biografisch counselor en door een aantal publicaties. ‘De tocht door het labyrint’, dit boek over biografisch werken verscheen in 1992 en in 1997 in het Duits. In oktober 2014 verscheen de derde druk van zijn boek: ‘Biografisch leren en werken. Het levensverhaal in kaart brengen’ bij uitgeverij SWP te Amsterdam. In 2014 verscheen eveneens ‘In de middag van het leven. Over het belang van het levensverhaal voor de derde leeftijd.’ Ook bij uitgeverij SWP.

Olga Bohnsack is sociaal pedagoge, beeldend kunstenaar, kunsttherapeut. Als docente geeft zij lessen in beeldende vorming aan kinderen en volwassenen. Zij volgde ook een opleiding in biografisch werken waardoor zij in biografie workshops kunst en levenslooponderzoek met elkaar verbindt.

Meer informatie over de publicaties Biografisch leren en werken zie:
www.swpbook.com/686  
In de middag van het leven: www.swpbook.com/1714

 


 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten